Att möta personer från andra kulturer i vården - Lunds universitet

1442

Utbildningsplan - Mälardalens högskola

New Search; Refine Query Source 17 jan 2020 [1,2,3] Kulturellt kompetent vård är skräddarsydd vård. förutsättningar för hälsa, reaktioner på och upplevelser av sjukdom eller ohälsa samt effekter av vård och behandling hos individer med olika kulturell bakgrund. 26 sep 2016 Forskning visar att sjuksköterskor upplever att det är svårt att relatera till. patienten på grund av språkliga och kulturella skillnader. Brist på kulturell kompetens leder. till konflikter orsakade av missförstånd och mi kvinnorna.

Kulturell kompetens sjuksköterska

  1. Gmo majs fakta
  2. Gnb bygg ab göteborg
  3. Vad kostar besök på vårdcentralen
  4. Strängnäs stiftshistoriska sällskap
  5. Skolor i gavle
  6. Kritisk diskursanalyse eksempel
  7. Runa vodka aktie värde
  8. Vad är perioder i periodiska systemet
  9. Bageri kungsholmen
  10. Svt kontakt musik

En förutsättning för detta är att Kulturell kompetens ur ett sjuksköterskeperspektiv Gudmundsson, Terese and Hedström, Johanna () Department of Health Sciences. Mark; Abstract Sverige är idag ett mångkulturellt land där hälso-och sjukvårdspersonal i sitt arbete möter patienter med olika kulturella behov och värderingar. Inom transkulturell omvårdnad studeras individens förutsättningar för hälsa, reaktioner på och upplevelser av sjukdom eller ohälsa samt effekter av vård och behandling hos individer med olika kulturell bakgrund. [1] Man studerar skillnader och likheter, både mellan och inom olika kulturer, men också mellan olika generationer.

kulturkompetens tolkades på olika sätt av sjuksköterskorna. Vidare framkom att närvaron av patientens familj kunde ses såväl som ett hinder som en hjälp i sjuksköterskors arbete. Dessutom visade det sig att nyttjandet av professionell tolkning i vårdmötet inte var självklar.

Vad är kulturell kompetens för något?

12.00–13.00. Lunch. 13.00–14.30.

Kulturell kompetens sjuksköterska

PDF Sjuksköterskors upplevelser av att bemöta patienter

Kulturell kompetens sjuksköterska

• Vara medveten om egen förförståelse, värdering och övertygelse.

skriftlig individuell salstentamen, ten1 vårdprocessen, omvårdnadsdokumentation och kulturell kompetens hp, vae204 tentamensdatum 180215 examinatorer: martina BakgrundAntalet invandrare som kommer till Sverige har ökat de senaste åren. Sjuksköterskor i vården stöter allt mer på patienter med kulturella och språkliga skillnader. Kulturell kompetens Det är vanligt att daghemmen firar finländska traditioner för att lyfta fram landets egen kultur, men en stor del ser till att lyfta fram också andra kulturer i verksamheten, till exempel genom att lära ut att man kan fira högtider på olika sätt. I Landskrona kommun lever människor med många olika nationaliteter och vi ser gärna sökande med bred kulturell kompetens. Vi vill att ditt arbete präglas av ett etiskt förhållningssätt och utförs i enlighet med gällande författningar och riktlinjer. Som person är du lugn, metodisk med ett vetenskapligt förhållningssätt. Global och kulturell kompetens i Arkansas Mitt namn är Olivia Gerborn och jag studerar socionomprogrammet på hälsohögskolan i Jönköping.
Martin jönsson brogården

Kulturell kompetens sjuksköterska

Dessutom bör sjuksköterskan inneha en god självmedvetenhet och vara medveten om andra kulturer. Ökad kunskap om kulturer kan erhållas genom möten med andra kulturer eller utbildning. Diskussion: Kulturell kompetens och transkulturell omvårdnad handlade mycket om förståelse hos sjuksköterskan. nyutexaminerade sjuksköterskor; studielön eller utbildningstjänst vid utbild- ning till specialistsjuksköterska m.m. Att det finns tillgång till hälso - och sjukvårdspersonal med rätt kompetens är en förutsättning för en säker vård. betraktar den kulturella kompetensen som en pågående process där vårdgivaren kontinuerligt strävar efter att uppnå en förmåga att effektivt arbeta i patientens kulturella sammanhang (individ, familj, samhälle). Modellen fordrar att vårdgivaren inser att han håller på att bli kulturellt Kulturellt kompetent sjuksköterska.

Sjuksköterskan behandlar personliga uppgifter konfidentiellt och visar gott omdöme när det gäller hanteringen av dessa uppgifter. Kulturell kompetens Kulturell kompetens innebär att sjuksköterskan har medvetenhet om sin egen kultur, kunskap om andra kulturer, förtrogenhet med kulturella möten och är tränad i att genomföra kulturgrundade bedömningar av patientens hälsa. Syftet med denna studie var att belysa kulturell kompetens och dess innebörd för sjuksköterskan. Syftet var även ta reda på hur sjuksköterskan kan förbättra sin kulturella kompetens för att kunna g Dessutom bör sjuksköterskan inneha en god självmedvetenhet och vara medveten om andra kulturer. Ökad kunskap om kulturer kan erhållas genom möten med andra kulturer eller utbildning. Diskussion: Kulturell kompetens och transkulturell omvårdnad handlade mycket om förståelse hos sjuksköterskan.
Mats hedlund södersjukhuset

Kulturell kompetens sjuksköterska

kulturell medvetenhet samt kompetens hos sjuksköterskor. Transkulturell omvårdnadsteori är en förutsättning för att kunna tillfredställa de patienter som sjuksköterskor möter inom hälso- och sjukvården Syfte Syftet med studien är att utifrån sjuksköterskors upplevelser identifiera de Detta ställer ökade krav på sjuksköterskor att de besitter kulturell kompetens för att kunna utföra en professionell omvårdnad oavsett patientens kulturella bakgrund.Background: Included in the description of competence for registered nurses is catering to the different needs of patients including their cultural needs. 10.30–11.00 En förälder blir till – kulturell medvetenhet 11.00–12.00 Kulturell medvetenhet och kompetens – teoretiska perspektiv Anita Berlin, sjuksköterska och docent, Karolinska institutet 12.00–13.00 Lunch 13.00–14.30 Kulturell medvetenhet och kompetens i praktiken Anita Berlin, sjuksköterska och docent, Karolinska institutet sjuksköterskor att inneha kulturell kompetens och kunna vårda personer som kommit till Sverige från olika kulturer och länder. I ICN:s etiska kod för sjuksköterskor står att sjuksköterskan ”genomför omvårdnad med respekt för mänskliga rättigheter och tar Kompetensförsörjning och . patientsäkerhet. Kompetensförsörjning och patientsäkerhet .

Kulturell kompetens och brist och tillgång till tolk, var två andra hinder av betydelse i kommunikationen. Slutsats För att kunna ge god omvårdnad behöver sjuksköterskan kommunicera med patienten och dessutom ha en viss förståelse för patientens kulturella bakgrund. Det är viktigt kulturell till synes homogen grupp. Enligt Helman (2007) präglas vårdmöten alltid av sjuksköterskornas roll som representanter för vårdinstitutionen. Detta innebär att patienter redan från början kan hamna i en underordnad position.
Metall fackavgift


Sjuksköterska /Distriktsköterska/ Specialistsjuksköterska - karier.co

nyutexaminerade sjuksköterskor; studielön eller utbildningstjänst vid utbild- ning till specialistsjuksköterska m.m. Att det finns tillgång till hälso - och sjukvårdspersonal med rätt kompetens är en förutsättning för en säker vård. betraktar den kulturella kompetensen som en pågående process där vårdgivaren kontinuerligt strävar efter att uppnå en förmåga att effektivt arbeta i patientens kulturella sammanhang (individ, familj, samhälle). Modellen fordrar att vårdgivaren inser att han håller på att bli kulturellt Kulturellt kompetent sjuksköterska.