Tillförsel av kväve till kusten - Data och statistik - Statistik om

2653

Minska koldioxidutsläppen - Vattenfall

Utsläpp av växthusgaser bidrar till uppvärmningen av jorden, och skapar stora miljö- och hälsoproblem. Sedan 1990 har utsläppen i Sverige minskat med 27 procent. Minskningen har skett inom de flesta sektorer, men i varierande grad. Statistik om miljöövervakning, inventeringar av naturen och utsläpp av föroreningar. Kontakta oss om den här sidan. Ditt meddelande går till Kundtjänst på Naturvårdsverket.

Statistik utsläpp

  1. Hur skapas attityder
  2. Www gyantagningen se
  3. Skatteaterbaring

11 nov 2020 Utsläppen av växthusgaser från el- och fjärrvärmeproduktionen var 24 procent lägre år 2018 jämfört Länkar till Naturvårdsverkets statistik:. Produktion av mat och foder medför utsläpp av växthusgaser. Jordbrukets klimatpåverkan måste minska, och samtidigt behöver jordbruket anpassas efter ett  Sveriges klimatpåverkande utsläpp har minskat med 29 procent sedan år 1990, och med 2,4 procent senaste året. 19 mar 2021 År 2019 motsvarade Finlands växthusgasutsläpp (exkl.

Datan presenteras vartannat år, senast för år 2014. Reningsverkens genomsnittliga reningseffekt för fosfor närmar sig tekniktaket och är idag Utsläppen från jordbrukets arbetsmaskiner och lokaler motsvarar totalt knappt 1 miljon ton och utsläppen har sedan 1990 minskat med 25 procent. Dessutom tillkommer utsläpp som uppstår vid produktionen av till exempel importerat foder, mineralgödsel, strömedel och kalk.

DRIVMEDEL 2018 - Energimyndigheten

Från år 1990 har utsläppen gått ner med 27 procent, från 71,2 till 51,8 miljoner ton koldioxidekvivalenter 2018. Koldioxidekvivalenter är ett mått som används för att räkna om olika slags utsläpp så att man kan jämföra dem med varandra. När du klickar på "Sök utsläpp till luft" i menyn kan du söka utsläpp ur Nationella databasen för luftutsläpp, som innehåller uppgifter från utsläppsstatistik som bland annat rapporteras till klimatkonventionen och luftvårdskonventionen.

Statistik utsläpp

Klimatbokslut - Tekniska verken

Statistik utsläpp

I den ingår alla utsläpp som den svenska ekonomin ger upphov till och räknar där med in internationella transporter. Statistiken är inte fullt jämförbar med den aktuella statistik som redovisas enligt SNI 2007 på grund av metodikutveckling 2011 och senare år. Miljöräkenskapernas statistik om utsläpp till luft utgår från ett produktionsperspektiv och redovisar därför direkta utsläpp från svenska ekonomiska aktörer. Den första vetenskapligt granskade artikeln om utsläppsminskningar i pandemins spår publiceras i dag i Nature Climate Change. Bakom den står en internationell grupp av forskare som ingår i forskarnätverket Future Earth.− Den här studien visar att när vi gör stora restriktioner så får vi väldigt stora omedelbara effekter.

2020 — Enligt Jordbruksverkets statistik konsumerar vi svenskar 85 kg kött och Gris och kyckling orsakar betydligt lägre utsläpp än nöt och får, 5-8 kg  Total sparad el i CO2-utsläpp/år: **), - 39 ton, - 85 ton, -145 ton. Antal deltagande verksamheter 2016-2019: 131 st, 248 st, 317 st från Askim-Frölunda-Högsbo  25 nov. 2019 — Statistiken visar att en stor andel av hushållens konsumtion kommer från importerade varor, vilket innebär att svensk konsumtion ger stora utsläpp  11 juni 2020 — Scope 2 består av indirekta utsläpp från inköpt el, värme och kyla, som i Energiföretagarnas statistik beräknar Tricorona utsläppen utifrån ett  7 jan. 2019 — sammanfaller långt med de utsläpp som ingår i Statistikcentralens statistik över luftutsläpp efter näringsgren (Statistikcentralen, 2018) som  Statistikcentralens konsumtionsstudie 2016 har av ett forskarkonsortium kompletterats med utsläppsintensitetskoefficienter för varje produkt i studien. ÅSUB har  8 apr. 2020 — EU:s handel med utsläppsrätter ska bidra till att unionens utsläpp av koldioxid minskar.
Hematologen linköping

Statistik utsläpp

Sveriges officiella statistik över koldioxidutsläpp (CO2) från den svenska personbilstrafiken under 2016. Personbilar: Totalt antal nyregistrerade bilar: 364 120: Genomsnittligt koldioxidutsläpp: 123,05 gram/km: Statistik. Läs mer. Visa fler.

Vad har utsläpp med de globala målen att göra? Tre sätt att beräkna klimatpåverkande utsläpp. Sveriges officiella statistik. Denna statistik tillhör Sveriges officiella statistik. Ansvarig myndighet.
Realgymnasiet schema

Statistik utsläpp

Att stigande globala utsläpp är ett problem är forskarkåren överens om. För att förklara varför utsläppen ökar kan man använda sig av något som kallas IPATT-modellen. För Sveriges del har de totala koldioxidutsläppen mer än halverats sedan 1971. Statistik inom Vägtrafik. Fordon på väg Lastbilstrafik Utländska lastbilar Vägtrafikskador Vägtrafikskadade i sjukvården Trafikarbete på svenska vägar Körsträckor med svenskregistrerade fordon. Introduktionen av tunga fordon med låga utsläpp ska analyseras. 2016-10-05 Utsläpp av växthusgaser per land inom EU och i världen .

57 procent av utsläppen uppstår i andra länder till följd av svensk konsumtion.
Vetenskaplig rapport svenska 3 mall


Utsläpp av växthusgaser per land och sektor nyhetsgrafik

53,1 miljoner ton utsläpp stod svenskarna för 2018, en ökning med 0,9 procent jämfört med året innan. Det visar Naturvårdsverkets preliminära statistik av klimatpåverkande utsläpp inom Sveriges Utsläpp av växthusgaser.