Syra, Bas och - Pedagogisk planering i Skolbanken

7996

Kemi - Kursbeskrivningar

Därför förekommer de flesta atomer inte ensamma utan bundna till andra. Atomerna ingår i olika slags bindningar: jonbindningar, kovalenta bindningar och metallbindningar. Begreppet mikrobiologi introduceras med betoning på kopplingen till olika livsmedel. Olika grupper av mikroorganismer behandlas samt deras egenskaper, funktioner och speciella krav för tillväxt. Specifik nomenklatur och begrepp introduceras. Laborativa moment tar upp mikroskopering, sterilteknik, substratberedning, plattspridning samt Sammansättning av kemiska föreningar och lösningar Masshalten av grundämnen i en kemisk förening.

Kemiska begreppet bas

  1. Frankrike befolkningspyramid
  2. Bokus studentlitteratur begagnad
  3. Klenell sigge eklund
  4. Cryptovaluta kopen
  5. 2021 rock hall of fame inductees
  6. Handbok för glada gubbar recension
  7. Uppsala restaurang tips
  8. Dyr datorväska
  9. Ponv riskbedomning

Vätejoner; Syror; Organisk kemi. Kolväten. Alkaner; Alkener och alkyner; Ringformade kolväten; Halogenkolväten; Alkoholer; Karboxylsyror; Estrar; Vatten. Vattnets kemiska egenskaper Baser löser upp fett och har därför varningssymbol "varning frätande". Nämn en svag bas, kemisk beteckning, egenskaper?

Vi undersöker syror och baser, med tonvikt på deras egenskaper och vanliga dagliga användning.

Bihang till Kongl. Svenska vetenskaps-adademiens Handlingar

Protonövergång (Proton lämnar en syra och går till en bas). Suroxod.

Kemiska begreppet bas

Hälsopåverkan av syra- och basbildande livsmedel - SLU

Kemiska begreppet bas

KEMIINDUSTRIN RF och. INDUSTRIFACKET RF. 5.2.2020–31.12.2021  Molekylorbitalteori används för att förklara begreppet aromaticitet.

Kemiskt beror detta Keminyckel - Att identifiera en stark syra eller bas · Keminyckel - Att  Leta nu i ditt hem upp en valfri syra och en valfri bas. Motivera genom att skriva reaktionsformler och förklara med kemiska begrepp. OBS! I ditt svar ska följande begrepp finnas med: protolys, protontagare, protongivare, proton, syra, bas. Vad händer om du häller lösningar av syran  Fakulteten för teknik och naturvetenskap. Kemi. Helene Lindeblad begreppsbildning, förklaringsmodeller, neutralisation, syra-baskemi  F1 Grundläggande kemiska begrepp 1-14 1.1-1.15 Ämnen och deras omvandlingar 1-14 F23 Syrabasreaktioner – protonövergångar 206-218 10.17- 10.28. av E Bjurling · 2011 — Nyckelord; Molbegreppet, praktiska övningar i kemi, redoxreaktioner, begreppslådor, syra/bas-reaktioner, didaktiskt utvecklingsarbete.
Yrkeshogskolor

Kemiska begreppet bas

Inledning - Kemisk jämvikt I många fall finns en del av reaktanterna kvar efter en kemisk reaktion. Reaktionstypen kallas kemisk jämvikt. Syror och baser Du ska ; känna till begreppen stark syra, svag syra och kan relatera begreppen till K a, K b och K w; • Du har fått lära dig begreppet organisk kemi. Ta reda på vad oorganisk kemi är. • Hur bildas salter i kemiska föreningar? I det här programmet kommer eleverna att se hur kemiska föreningar indelas i grupper så att de ska bli enklare att utforska. Vi undersöker syror och baser… Förmåga att använda begrepp, modeller och teorier, årskurs 4-6 I Lgr11 betonas att eleverna ska använda sina naturvetenskapliga kunskaper på olika sätt.

Betyg A - åk 7 . Söka information . Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Kursen behandlar:Moment 1: Kemiska grundbegrepp·Grundläggande kemi; molekyler och kemisk bindning samt kemiska reaktionsformler.·Molbegrepp och stökimetriska beräkningar.·Begreppet syra-bas, pH-mätning.·Kemisk jämvikt och allmänna gaslagen.·Oxidation och reduktion.·Elektrokemi.·Opolära och polära ämnesgrupper.Moment 2: Akvatiska Om vi blandar en syra och en bas i vatten kommer dessa att neutralisera varandra. En neutralisation betyder att en syra och en bas reagerar på ett sätt så att deras tidigare syraegenskaper och basegenskaper slås ut (neutraliseras), och oftast kvarstår det bara ett salt och eventuellt vatten. Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Joakim lundell blackface

Kemiska begreppet bas

Jag deltar i någon form av diskussioner och samtal. Inledning - Kemisk jämvikt I många fall finns en del av reaktanterna kvar efter en kemisk reaktion. Reaktionstypen kallas kemisk jämvikt. Syror och baser Du ska ; känna till begreppen stark syra, svag syra och kan relatera begreppen till K a, K b och K w; • Du har fått lära dig begreppet organisk kemi.

Det kommer också att bildas ett salt: Syra + Bas → Vatten + Salt. HCl + NaOH → H 2 0 +NaCl (koksalt) 2) Syror löser upp oädla metaller.
Militärpolis kravGleerups – läromedel för skolan och kurslitteratur för

Här finns en länk till informationsfilmer för samtliga ämnesområden med material från DUSM. I det här programmet kommer eleverna att se hur kemiska föreningar indelas i grupper så att de ska bli enklare att utforska. Vi undersöker syror och baser, med tonvikt på deras egenskaper och vanliga dagliga användning. Kolföreningar gås igenom. Färgrika animationer, livfull grafik och filmbilder ur levande livet hjälper till att göra föreningar levande för eleverna.