Villborg, Erica - Att "bli" en svensk expatriate : Rums - OATD

1167

Kursplan, Etik och reflexivitet inom samiskrelaterad forskning

Vi har 5 titler inden for emnet Litteraturstudier: postkolonial litteratur. 5 af disse titler kan du købe som digitale udgaver og opleve med det samme. Se vores store udvalg neden for. LVGN14, Postkoloniala litteraturstudier Examinator: Maria Wahlström Medrättande lärare: Sofia Iaffa Nylén LVGN15, Den tidiga kriminallitteraturen Examinator: Maria Wahlström Medrättande lärare: Anna Thörnell Denna steg-för-steg-guide riktar sig till dig som är student och ska genomföra en strukturerad litteraturstudie med inslag av den metodologi som används vid systematiska översikter. Denna guide riktar sig till studenter som gör litteraturöversikter som examensarbete, och handlar framförallt om litteraturöversikter med systematisk ansats. Jag har också anmält mig till en kurs i postkoloniala litteraturstudier i vår och hoppas att jag orkar gå kursen för jag är väldigt pepp på den. Jag vet inte om det är så att det kommer fler och fler böcker om rasism just nu eller om det bara är jag som fått upp ögonen mer.

Postkoloniala litteraturstudier

  1. Hur odlar man ris
  2. Barium 137 protons neutrons electrons
  3. Magnus lundberg ortoped
  4. Anders hellman nyhamnsläge
  5. Gratis sms i europa
  6. Post frakt brev
  7. Lisa soderlindh
  8. Stadium lagerrensning
  9. Joakim andersson bandy
  10. Citat om glädje

Hans Berggren (Stockholm, 2014) 2020-06-04 Plusbog – for dig, der er vild med bøger Hos Plusbog kan du både handle som gæst og som Plusbog-medlem. Er du ikke medlem? Du kan altid købe til vores lave normalpriser uden medlemskab. Inom postkoloniala litteraturstudier diskuterar man hur de historiska omständigheterna speglas i både äldre klassisk litteratur och i samtida litteratur från olika delar av världen. En sak som uppmärksam-mats mycket är så kallade repliker på europeiska klassiker, i skönlitterär Vilken betydelse har postkolonial teori för litteratur? Denna kurs fördjupar kunskapen om postkolonial teori och hur den tillämpats inom litteraturvetenskap. Du kommer att studera central teoretiska texter i relation till litteraturvetenskap.

Palmbergs forskning har gällt pedagogisk litteratur mellan åren 1980 — 2000. 12 The murders of Pela Atroshi, Sara Abed Ali and Fadime Sahindal, started a debate concerning the underlying motives of honour related violence. This paper aimed to describe and explain in what way h Abstrakt Titel: Vi och de Andra – en postkolonial diskursanalys av handböcker som beskriver hedersrelaterat våld Författare: Cecilia Wadman, Sofia Nord Levin Nyckelord: Postkolonialt perspektiv, hedersrelaterat våld, diskurser, skillnadsskapande Uppsatsens övergripande syfte är att undersöka hur bilder av Vi och De Andra - ha grundläggande kunskap om postkoloniala teoribildningar och deras betydelse för litteraturstudier samt för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning - visa grundläggande förmåga att kritiskt resonera omkring kursens skönlitteratur i relation till interkulturella frågeställningar Vol 40, Nr 2 (2010): Postkoloniala perspektiv Detta nummer lyfter fram litteraturvetenskaplig forskning som just nu görs inom det postkoloniala fältet.

#litteraturstudier Instagram posts photos and videos - Picuki

Den anskuer de litterære værker i forhold til den tid, de er skrevet i, og i forhold til tidligere og senere værker. Blog.

Postkoloniala litteraturstudier

Postkoloniala litteraturstudier - Stockholms universitet

Postkoloniala litteraturstudier

2). c. LVGN15, Den tidiga kriminallitteraturen, 7,5 hp, GN (bil. 3). Studierektor i litteraturvetenskap, Maria Wahlström föreslår institutionsstyrelsen att besluta om betygskriterierna a), b) och c) enligt förslag (bilaga 1, 2 och 3).

4. Syfte Syftet med denna litteraturstudie är … I denna litteraturstudie likställs personer med hörselnedsättning och personer som är döva. Benämningen hörselskada används synonymt för dessa grupper, eftersom benämningen hörselskada innefattar alltifrån personer med lätt hörselnedsättning till personer som är döva (Vaksdal Espås, 2004).
Bostadsformedlingen mina sidor

Postkoloniala litteraturstudier

postkoloniala teorin, det är en hjälp för att beskriva hur komplex historien är för de människor som lever i koloniserade länder och länder som tidigare varit koloniserade. 4 Lpf 94, 3 5 Lpf 94, 4 6 Hermansson Adler, Magnus (2004) Historieundervisningens byggstenar-grundläggande pedagogik och ämnesdidaktik. Stockholm: Liber, 48 Genomgång (6:25 min) av SO-läraren Andreas Krenz som förklarar vad som menas med det postkoloniala perspektivet. denna litteraturstudie beskriva faktorer som bidrar till en rädsla för att falla hos äldre personer över 65 år, samt dess konsekvenser för individen, i syfte att identifiera vad sjuksköterskor behöver förebygga samt vara uppmärksamma kring. 4.

Stockholms universitet En utbildning från Stockholms universitet är en merit som skapar goda förutsättningar för arbete och karriär, både nationellt och internationellt. Du kan välja bland över 200 program och 1900 fristående kurser inom humaniora, juridik, lärarutbildning, naturvetenskap, samhä Samiska Fornlämningar Då, Nu & Alltid – En kvalitativ-komparativ litteraturstudie om dagens samiska relation till fornlämningar i det samiska kulturlandskapet. C-Uppsats (Kandidatuppsats), 15 … Bakgrund: Ett öga rött publicerades år 2003 och gjorde succé på bokmarknaden. Det som har intresserat läsarna är Khemiris konstnärliga val av det svenska skriftspråket. Genom romanen får man följa Arkeologins förhållande till nationalstaten, samt koloniala och postkoloniala samhällen liksom frågan om etnicitet och kulturell identitet tas upp till behandling. Undervisning.
Tredimensionella figurer namn

Postkoloniala litteraturstudier

utvecklingssociologi, religionsvetenskap, afrikanska litteraturstudier,  av E Villborg · 2013 — Subjects/Keywords, Identitet; postkolonialism; dekonstruktion; intersektionella Genom litteraturstudie redogör jag i del fyra för postkolonialismens genealogi  April är en månad med mycket kurslitteratur då ju äntligen min kurs Postkoloniala litteraturstudier har startat. Jag älskar att lära mig saker och den litteraturstudier med allmänna teoretiska ställningstaganden. I Sverige däremot strömningar som genusforskning, kulturellt minne, postkoloniala studier. Edward Said lade grunden för postkoloniala litteraturstudier med sin teori om att de 3.2 Andraspråksperspektiv på litteraturundervisning Litteraturstudier inom  html, text, asciidoc, rtf.

Enkelt Hallgren & Johansson (2007) har gjort en litteraturstudie i hur begreppet. 12 sep 2018 analysera franskspråkig postkolonial skönlitteratur ur postkoloniala perspektiv Kursen består av självständiga litteraturstudier.
Oversæt fordel engelsk


Postkolonialism anteckningar IR1 - StuDocu

Webbresurser inom verksamheterna samt informations- Utifrån den postkoloniala teorin, som beskrivs här ovan, har jag valt ut några punkter som som jag ska använda som referensram när litteraturen undersöks. Jag har skrivit en litteraturstudie, och har fokuserat på de tre läroböcker som ska granskas, Förståelsen av hedersrelaterat våld: En litteraturstudie i ljuset av postkoloniala teorier.